LIÊN HỆ  

MINH CHAU PEARL HOTEL & SPA

Ngày Đến
{{checkInDate}}
Ngày Đi
{{checkOutDate}}
Người lớn
{{adult}}
Trẻ em
{{child}}
             {{ $data | json }}